Zoo - Viewing All

Dai Nam Wonderland
Binh Duong Highway, Hiep An Ward, Thu Dau Mot Town, Binh Duong Province, Vietnam
The spiritual Dai Nam Van Hien Wonderland is renowned by the worship area of 9 hectares which is the highlight of the cultural, historical meanings and essence of elites of Viet Nam through 4,000 years of culture. This is the area with bold spirit including Ngu Hanh Son Mountain Range - the longest artificial mountain in Vietnam with the length of 252m, was set by the center of Vietnam’s record on September 10, 2006.
Hanoi Zoological Gardens
Thu Le, Ba Dinh District, Ha Noi, Vietnam
Vườn thú Hà Nội là nơi trưng bày các loài động vật phục vụ nhân dân và khách nước ngoài đến tham quan, vui chơi, giải trí. Đồng thời, vườn thú còn là nơi nghiên cứu khoa học về động vật, góp phần trong công tác bảo tồn, giáo dục việc giữ gìn môi trường thiên nhiên. Vườn thú đã không ngừng được nâng cấp, cải tạo để đáp ứng nhu cầu về vui chơi, giải trí và giáo dục của nhân dân Thủ đô và đồng bào cả nước.
Saigon Zoo And Botanical Garden
2B Nguyen Binh Khiem Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Since the Middle Ages, kings in China, Mexico (the Aztecs) and Egypt had collections of unusual animals. Until the nineteenth century, royal and nobles families around the world sought and kept peculiar animals. Historically zoological gardens were first established in the late 18th century and early 19th century; the first zoological gardens in Europe were founded in Vienna in 1792, followed by Paris in 1793 and London in 1828.