Museum - Viewing All

Vietnam History Museum - HCMC
2 Nguyen Binh Khiem Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Bảo tàng lịch sử Việt Nam – thành phố Hồ Chí Minh được thành lập tháng 8 năm 1979. Tiền thân của bảo tàng này là “ Bảo tàng Blanchard de la Brosse” (từ 1929-1956) và “ Viện bảo tàng quốc gia Việt Nam tại Sài Gòn” (từ 1956-1975) với nội dung trưng bày chủ yếu về mỹ thuật cổ của một số nước châu Á.
Air-Defence and Air Force Museum
171 and 179 Truong Chinh Street, Dong Da District, Ha Noi, Vietnam
The Air Defence and Air Force Museum was established following the unification (1999) of the Air-Defence Museum and the Air Force Museum. The Air Defence Museum was set up on the 25th of January 1959 and the Air Force Museum on the 3rd of April 1985. Both were directly led by the Air Force and Air Defence Service.
Alexandre Yesin Museum
Pasteur Institue, 10 Tran Phu Street, Nha Trang City, Khanh Hoa Province, Vietnam
Duc Minh Private Museum
31C Le Quy Don Street, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Fine Arts Museum Ho Chi Minh City
97A Pho Duc Chinh Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 194/QĐ-UB của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05/9/1987. Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị hành chánh sự nghiệp, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, trưng bày tài liệu, hiện vật, các tác phẩm mỹ thuật của Việt Nam, thế giới, đặc biệt là các tác phẩm mỹ thuật tiêu biểu của khu vực phía Nam và Tp. Hồ Chí Minh.
FITO Museum
41 Hoang Du Khuong Street, District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam
The Vietnamese traditional medicine has a long history Which started from the Hung Vuong dynasty about 2000 years B.C ago. Traditional medicine or oriental medicine was formed and based on interactions and influences between the two schools of Chinese and Vietnamese medicine for thousands of years ago from the 2nd century B.C. to the 9th century A.D.
Geological Museum
6 Pham Ngu Lao Street, Ha Noi, Vietnam
Geological Museum of VN now is an official member of the International Committee Museum (ICOM), and has been signed the decision on planning it into National Museum system by the Goverment. Geological Museum of VN is the unique leading special museum on Geology, wich belongs to the Natural Scientific Museum system in VN. It is a leading national office, which conserves geological-minerals specimens.
Hanoi Museum
Pham Hung Street, Tu Liem District, Ha Noi, Vietnam
Ho Chi Minh Campaign Museum
2 Le Duan Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Ho Chi Minh City Museum
65 Ly Tu Trong Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
The building of Ho Chi Minh city museum located at 65 Ly Tu Trong street, large of 2 ha square, bound by Ly Tu Trong – Pasteur – Le Thanh Ton – Nam Ky Khoi Nghia streets. The building was built in 1885 – 1890, designed by the French architect Foulhoux was built between 1885 – 1890. It was designed by Alfred Foulhoux, a French architect, blending the Occidental style with Oriental style.