Site Seeing - Viewing Da Nang City

Asia Tour Advisor Danang Office
119 Le Do Street, Da Nang City, Vietnam
Ho Chi Minh Museum - Quan Khu V Branch
1 Duy Tan Street, Hai Chau District, Da Nang City, Vietnam
The Museum, begun to be built on September 12th, 1976 in Da Nang City, was put into operation on May 19th, 1977. Situated within a compound of 9,4 ha, the Museum includes models of Ho Chi Minh’s house-on-stilts and fishpond in Ha Noi (scale: 1/1). The exhibition house on Ho Chi Minh’s life and revolutionary work was built together with the exhibition house on the Zone’s Armed Forces, and some other cultural buildings.
Museum of Military Zone V
3 Duy Tan Street, Hai Chau District, Da Nang City, Vietnam
Bảo tàng Quân khu V, được thành lập ngày 12 tháng 9 năm 1976, trực thuộc Cục Chính trị Quân khu V, xếp hạng 2, theo quyết định xếp hạng Bảo tàng Việt Nam. Bảo tàng Quân khu V, thuộc loại hình lịch sử quân sự có nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, trưng bày, tuyên truyền giới thiệu các tài liệu, hiện vật có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học phản ánh quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng vũ trang Quân khu V gồm Nam Trung bộ và Tây Nguyên ...
Sinhcafe Travel-Vietnam Opentour - Da Nang Office
79 Thanh Long Street, Hai Chau District, Da Nang City, Vietnam
We are very proud to be one of Vietnam’s leading travel and tour companies. Sinhcafe Travel is a private owned enterprise which operates under International Travel License Number 0336 from Vietnam National Tourism Department. With offices in Hanoi in the north, Danang in the centre and Ho Chi Minh City in the south, we have been working together with , and providing quality service to, tour operators and clients throughout the world.