Leisure - Viewing Hai Phong City

Billiards Carmen Hai Phong
38 Dinh Tien Hoang Street, Hong Bang District, Hai Phong City, Vietnam
Cat Ba Island Resort & Spa
Cat Co 1, Cat Ba Town, Cat Hai District, Hai Phong City, Vietnam
Catba – Pearl Island, is the most beautiful, largest island in Halong Bay, the World Natural Heritage Site recognized by UNESCO and Catba itself was recognized as a World Biosphere.
Cong Nhan Cinema
111 Cau Dat Street, Ngo Quyen District, Hai Phong City, Vietnam
Do Son Seaside Golf Resort
Ngoc Xuyen Ward, Do Son District, Hai Phong City, Vietnam
Welcome to Do Son Seaside Golf Resort! The Grand Opening Ceremony of Stage 1 of the golf course on December 20th, 2008 was a huge success and we are now open for play. Currently nine holes and the driving range are open for play. We are offering discounted introductory greens fees for a limited time and memberships are being offered at the lowest initiation fees during Stage 1 before the second nine is open for play.
Le Van Tam Cinema
25 Me Linh Street, Le Chan District, Hai Phong City, Vietnam
Megastar Cineplex Hai Phong
Level 5, Thuy Duong Plaza, Le Hong Phong Street, Ngo Quyen District, Hai Phong City, Vietnam
MegaStar is a great place to meet. At the lobbies, we offer Highlands Coffee and Heineken beer in air-conditioned comfort. Enjoy a coffee or beer whilst watching movie trailers on our large screen TVs and take advantage of our free wi-fi internet access.
Museum of Military Zone III
254 Le Duan Street, Kien An District, Hai Phong City, Vietnam
Bảo tàng Quân khu III, được thành lập ngày 10 tháng 10 năm 1969, trực thuộc Cục Chính trị Quân khu III, xếp hạng 2, theo quyết định xếp hạng Bảo tàng Việt Nam. Ngày 31 tháng 10 năm 2000, Bảo tàng khánh thành xây dựng mới, nâng cấp phần trưng bày tại địa điểm hiện nay.
Navy Museum
Street 353, Anh Dung Commune, Kien Thuy District, Hai Phong City, Vietnam
Bảo tàng Hải quân, được thành lập ngày 4 tháng 1 năm 1975, trực thuộc Cục Chính trị Quân chủng Hải quân, xếp hạng 2, theo quyết định xếp hạng Bảo tàng Việt Nam. Bảo tàng Hải quân thuộc loại hình lịch sử quân sự có nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, trưng bày, tuyên truyền giới thiệu các tài liệu, hiện vật có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, phản ánh quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của quân chủng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Rose Spa
396D Lach Tray Street, Ngo Quyen District, Hai Phong District, Vietnam
ROSESPA - ĐÁNH THỨC VẺ ĐẸP TIỀM ẨN. Chẳng bao giờ là quá sớm, hay bắt đầu là quá muộn. Một chương trình trị liệu da đúng phương pháp.Nhiệm vụ của chúng tôi là mang đến cho bạn: Hiệu quả nhất trong thời gian ngắn nhất ROSE SPA sử dụng sản phẩm chuyên nghiệp EE của Thụy Sỹ, dòng sản phẩm được các SPA trên thế giới lựa chọn với hơn 100 các giải pháp trị liệu tại spa và 150 sản phẩm phục vụ tại nhà.
Song Gia Resort Complex Golf & Country Club
Luu Kiem Ward, Thuy Nguyen District, Hai Phong City, Vietnam
Song Gia Resort Complex which it built in the top region of water supply source where Song Gia and Song Mok rivers meet together. Prestigious and various facilities for golf, relaxation, sports, leisure, accommodation, business, culture & art and shopping will make your life more fantastic and wonderful. The value of Song Gia Resort Complex is something different.