Shopping - Viewing Nha Trang City

Hyundai Nha Trang
1.18C, Street 23/10, Ngoc Hiep Ward, Nha Trang City, Vietnam
Maximark Nha Trang
No. 66, Quang Trung, Nha Trang City
Với các nhãn hàng riêng của hệ thống Maximark mạnh nhất là các mặt hàng thực phẩm khô, đông lạnh và chế biến sẵn nhãn hiệu Maximark luôn thỏa mãn, đáp ứng nhu cầu mua sắm đa dạng của người tiêu dùng.
Ngoc Bich Gift Shop
12 Tran Phu Street, Nha Trang City, Khanh Hoa Province, Vietnam
Ngoc Bich Gift Shop is a big and popular gift shop in Nha Trang specializes in fine arts and unique handicrafts including tortoise shells lobsters, sea shell and much more things of that kind.
Tram Anh Wood Art Shop
23 Le Thanh Ton Street, Nha Trang City, Khanh Hoa Province, Vietnam
Located only 300km from the seashore at the center of the city, Tram Anh Wood Art Shop specializes in producing and trading all kinds of artifacts made on good quality wood and natural stumps.