Entertainment - Viewing Nha Trang City

Nha Trang Wonderpark
Phuoc Ha, Phuoc Dong, Nha Trang City, Khanh Hoa Province, Vietnam
Khu Vui chơi Wonderpark bắt đầu mở cửa họat động thử nghiệm vào ngày 18/8/2007, trước khi chính thức đi vào họat động trong tháng 11/2007. Là một quần thể du lịch, cảnh quan tuyệt đẹp với nhiều công trình kiến trúc được đầu tư công phu nhưng vẫn giữ được nét hoang sơ, huyền bí của một vùng đất anh hùng như: Khu Vui chơi Wonderpark bắt đầu mở cửa họat động thử nghiệm vào ngày 18/8/2007, trước khi chính thức đi vào họat động trong tháng 11/2007.
Vinpearland Nha Trang Amusement Park
Hon Tre Island, Nha Trang City, Khanh Hoa Province, Vietnam
Designed to be an independent recreational area harmoniously linked with the five-star international Vinpearl Resort Nha Trang, Vinpearl Amusement Park is built on an area of approximately 200,000m2 and consists of many modern and unique large-scale facilities comparable to the leading entertainment parks across the region and the world.